SELECT *, aboutpages.id AS ids FROM aboutpages LEFT OUTER JOIN aboutpagescontent ON aboutpagescontent.aboutpagesID = aboutpages.id LEFT OUTER JOIN pageID ON pageID.contentID = aboutpages.id LEFT OUTER JOIN pageIDcontent ON pageIDcontent.pageIDID = pageID.id WHERE pageID.contentTable = 'aboutpages' AND pageID.id = '52853954' ORDER BY aboutpages.sortnr

Kort om barnehagen

Image
Image
  • VISJON: ETTERSTAD BARNEHAGE - ET GODT BARNDOMSMINNE
  • Etterstad barnehage åpnet i 1953. Den er bygget som en avdelingsbarnehage og har i dag totalt 7 avdelinger. Avdelingene har store lyse rom som er godt egnet til lek. Barnehagen er en del av Helsfyr barnehageenhet.
  • Vår lekeplass vender mot sletta og parken. Vi har akebakke rett utenfor døren, og parken benyttes til skilek om vinteren og andre aktiviteter resten av året.
  • Etterstad barnehage har en profil med et unikt drama– og musikkmiljø. Vi bruker leke- og dramapedagogikk for å stimulere barnas fantasi og lekeuttrykk. Vi ser på leken som en verdifull aktivitet i seg selv som bidrar til det enkelte barns personlighetsutvikling. Systematisk arbeid med leken skaper trygghet, og bidrar til læring og sosial danning.

Kontaktinfo