SELECT *, goalpage.id AS ids FROM goalpage LEFT OUTER JOIN goalpagecontent ON goalpagecontent.goalpageID = goalpage.id LEFT OUTER JOIN pageID ON pageID.contentID = goalpage.id LEFT OUTER JOIN pageIDcontent ON pageIDcontent.pageIDID = pageID.id WHERE pageID.contentTable = 'goalpage' AND pageID.id = '52853955' ORDER BY goalpage.sortnr

Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene

  • Barnehagebarn skal ha et trygt og inkluderende læringsmiljø, fritt for mobbing
  • Barnehagebarn skal møte ansatte med høy kompetanse og tid til å følge opp den enkelte
  • Barnehagebarn skal få et pedagogisk tilbud som støtter det enkelte barns lek, utvikling og læring
  • Barnehagebarn skal utvikle gode språklige og sosiale ferdigheter og være godt forberedt til skolestart

Våre tiltak for å oppnå dette i år:

  • Vi deltar i lek og aktiviteter med fokus på å skape gode relasjoner mellom barna, og støtter når vennskap og relasjoner er utfordrende.
  • Vi bruker planleggingsdager og møter til kompetanseutvikling for kontinuerlig å sikre god kvalitet i det faglige innholdet.
  • Vi har fokus på barnas opplevelser, og hjelper dem å sette ord på handlinger, tanker og følelser og å respektere hverandres følelser.
  • Vi bruker ulike dramametoder, sang og musikk i formidling og lek, og vi leser litteratur som er tilpasset barnas forutsetninger.
  • Vi deltar i lek og aktiviteter, observerer, og er tydelige språkmodeller.