SELECT *, goalpage.id AS ids FROM goalpage LEFT OUTER JOIN goalpagecontent ON goalpagecontent.goalpageID = goalpage.id LEFT OUTER JOIN pageID ON pageID.contentID = goalpage.id LEFT OUTER JOIN pageIDcontent ON pageIDcontent.pageIDID = pageID.id WHERE pageID.contentTable = 'goalpage' AND pageID.id = '52853960' ORDER BY goalpage.sortnr

Fysisk miljø som fremmer alle barns utvikling

  • Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter.

Våre tiltak for å oppnå dette i år:

  • I temaperioden skaper og tilrettelegger vi miljøer som innbyr til lek.
  • Vi gjør bevisste valg i forhold til innredning av avdelingen slik at det fremmer ulike former for lek.
  • Dagsrytmen gir rom for utelek hver dag. Vi gir barna større mulighet for fysisk utfoldelse ved å dele gruppene på ute - og innerom.
  • Vi benytter oss av naturens utfordringer i nærområdet og ved turer i skog og mark.
  • Vi deltar aktivt i barnas lek, ute- og inne, og støtter og inspirerer til barnas utvikling.